ΣΥΛΛΟΓΟΙ

  1. Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία – www.enee.gr
  2. Ελληνική Εταιρία Κεφαλαλγίας – www.kefalalgia.gr
  3. Κόμβος για τη νόσο του Parkinson – www.parkinsonportal.gr
  4. Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας – www.gmss.gr
  5. Εταιρεία Alzheimer Αθηνών – www.alzheimerathens.gr
  6. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών – www.alzheimer-hellas.gr
  7. Alzheimer Disease International – www.alz.co.uk
  8. Alzheimer΄s Association – www.alz.org
  9. Alzheimer Europe – www.alzheimer-europe.org