Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΙΑΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπατριανταφύλλου
Αντιπρόεδρος: Αρετή Ευθυμίου
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευή Σακκά
Ταμίας: Δήμητρα Σαλή
Έφορος: Νικόλαος Σκαρμέας
Σύμβουλοι: Σωκράτης Παπαγεωργίου
Αγγελική Τσάπανου