Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΙΑΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπατριανταφύλλου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Βαγενάς
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευή Σακκά
Ταμίας: Κωνσταντίνος Προύσκας
Έφορος: Αρετή Ευθυμίου
Σύμβουλοι: Ελένη Μαργιώτη
Νικόλαος Σκαρμέας