Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΙΑΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπατριανταφύλλου
Αντιπρόεδρος: Σακκά Παρασκευή
Γεν. Γραμματέας: Σκαρμέας Νικόλαος
Ταμίας: Παπαγεωργίου Σωκράτης
Έφορος: Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα
Σύμβουλοι: Σαλή Δήμητρα
Τσάπανου Αγγελική