Δρ Αρετή Ευθυμίου

Ψυχολόγος, με ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία και με μεταπτυχιακό τίτλο στη Βασική Γνωστική Επιστήμη. Έλαβε το διδακτορικό της τίτλο από το Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα την Εγγραμματοσύνη Υγείας και τους φροντιστές ανθρώπων με άνοια. Η μεταδιδακτορικής της έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο εργαστήριο Ποιότητας Ζωής αφορούσε τη δημιουργία εργαλείων για την ενίσχυση επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση ηλικιωμένων ατόμων με χαμηλή εγγραμματοσύνη υγείας (healthliteracy.hmu.gr) .

Το 2006, υπήρξε μέλος της ομάδας για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας νόσου Alzheimer Αθηνών και εργάστηκε ως υπεύθυνη λειτουργίας και Επιστημονικά Υπεύθυνη για το κέντρο αυτό έως το Δεκέμβριο του 2015. Για πάνω από μία δεκαετία, εργάστηκε ως συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας ατόμων με Άνοια στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών.